PF 2021

23.12.2020

Milí přátelé, letošní rok 2020 byl pro nás pro všechny velkou zatěžkávací zkouškou. Mnoho nám vzal, ale mnoho nám i dal. Přehodnotili jsme svoje priority, uvědomili si hodnotu zdraví, zvláště na jaře jsme poznali velkou solidaritu českého lidu. Děkujeme všem za projevenou důvěru, za to, že k nám stále chodíte a držíte nás nad vodou.

Tento rok jsme si splnili přání, a sice vymalovat naši restauraci nepálskými motivy. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Ivaně Kodysové a Jeremiah Soper za výmalbu. Také děkujeme všem, kteří přispěli nějakou hračkou do našeho dětského koutku.

Do nového roku 2021 Vám přejeme hlavně hodně zdraví, plno elánu a věříme, že i když rok 2021 bude asi stále hodně náročný, že si udržíme optimismus a víru v lepší zítřek.

Krásné vánoční svátky plné pohody Vám přeje celý kolektiv Namaste Himalaya.